Nabór 2021/2022 - wyniki

Lista osób zakwalifikowanych do Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu na rok szkolny 2021/2022

Lista osób niezakwalifikowanych do Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu na rok szkolny 2021/2022

Lista osób zakwalifikowanych przesuniętych do Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu na rok szkolny 2021/2022

Osoby zakwalifikowane do Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu na rok szkolny 2021/2022 potwierdzają przyjęcie
do Bursy od 10.08.2021 r. do 12.08.2021 r. wpłatą 50zł na konto Bursy.

Nr konta:

49 1020 5356 0000 1402 0060 8661

W tytule należy wpisać: zaliczka na wyżywienie za miesiąc wrzesień 2021 za imię i nazwisko osoby zakwalifikowanej.

W przypadku osoby korzystającej z pomocy społecznej, zamiast wpłaty zaliczki, może być przedłożone zaświadczenie, wystawione przez ośrodek pomocy społecznej o pokrywaniu kosztów wyżywienia.

 

Osoby niezakwalifikowane będą automatycznie uczestniczyły w rekrutacji uzupełniającej.