Nabór uzupełniający 2021/2022 - wyniki

Lista osób zakwalifikowanych w naborze uzupełniającym do Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu na rok szkolny 2021/2022

Lista osób niezakwalifikowanych w naborze uzupełniającym do Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu na rok szkolny 2021/2022

Osoby zakwalifikowane w naborze uzupełniającym do Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu na rok szkolny 2021/2022 potwierdzają przyjęcie do Bursy od 26.08.2021 r. do 27.08.2021 r. wpłatą 50zł na konto Bursy.

Nr konta:

49 1020 5356 0000 1402 0060 8661

W tytule należy wpisać: zaliczka na wyżywienie za miesiąc wrzesień 2021 imię i nazwisko osoby zakwalifikowanej.

W przypadku osoby korzystającej z pomocy społecznej, zamiast wpłaty zaliczki, może być przedłożone zaświadczenie, wystawione przez ośrodek pomocy społecznej o pokrywaniu kosztów wyżywienia w terminie od 26.08.2021 r. do 27.08.2021 r.

Osoby niezakwalifikowane znajdują się na liście rezerwowej i będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.