Światowy Dzień Walki z Depresją

Doradztwo zawodowe w roku szkolnym 2021/2022

W I semestrze roku szkolnego 2021/2022 zostały przeprowadzone zajęcia z wychowankami w następujących obszarach tematycznych:

Poznawanie własnych zasobów:

Spotkania integracyjne we wszystkich grupach wychowawczych.

Moje zainteresowania i uzdolnienia.

Moje mocne strony i słabe strony.

Predyspozycje edukacyjno – zawodowe.

 

Świat zawodów i rynek pracy:

Świat zawodów – Mój zawód, moja pasja – zajęcia prowadzone w kołach zainteresowań przez opiekunów kół.

 

Rynek edukacji i uczenie się przez całe życie:

Dlaczego warto uczyć się przez całe życie? -  Pogłębianie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

 

Planowanie własnego rozwoju, podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych:

Wyznaczanie celów edukacyjnych i zawodowych.

Sztuka podejmowania decyzji.