Opłaty za grudzień 2021 r.

Uwaga!

Na koniec roku budżetowego-kalendarzowego stan konta powinien być zerowy na dzień 31.12.2021 r.

W związku z powyższym wysokość kwoty do wpłaty za miesiąc grudzień 2021r.

proszę uzgodnić w kasie Bursy

tel. 84 639 57 17 wew. 15

 

Ważne:

W grudniu proszę nie dokonywać wpłat za miesiąc styczeń 2022r.

Wpłaty za miesiąc styczeń dokonujemy w styczniu 2022r. do dnia 10.01.2022r.

  

  

Jesteśmy na ogólnopolskiej mapie „Szkół Dobrze Wychowanych” – to już VI edycja.

 

Nasza bursa również w bieżącym roku szkolnym 2014/2015 zgłosiła chęć udziału w programie wychowawczo-edukacyjnym „Szkoła Dobrze Wychowana”. To inicjatywa adresowana do uczniów, wychowawców i rodziców. Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Program realizowany jest w ramach pracy Koła Edukacji Społecznej oraz grup wychowawczych. Koordynatorem programu jest wychowawca Renata Depkowska. Dzięki udziałowi w programie już po raz trzeci nasza placówka wpisana została do ogólnopolskiego rejestru „Szkół Dobrze Wychowanych”.

 

 V edycja "Szkoły dobrze wychowanej"

Nasza Bursa w roku szkolnym 2013/2014 realizowała założenia programu "Szkoła dobrze wychowana".  Widocznym dowodem jest podziękowanie za udział w programie.

 

Szkoła dobrze wychowana

 

Nasza placówka w listopadzie 2012 r.  przystąpiła do programu " Szkoła dobrze wychowana". Koordynatorem programu w roku szkolnym 2012/2013 była Wicedyrektor Renata Depkowska. Realizatorami programu byli wychowawcy: Halina Dziwura, Anna Kleban, Eliza Todorczuk, Monika Golema. W ramach programu realizowane były zajęcia wychowawcze zalecane przez twórców programu z następujących bloków:

  • Blok Zdrowie
  • Blok Obywatelski
  • Blok Pasja Życia.

Nasi wychowawcy realizujący projekt "Szkoła Dobrze Wychowana" otrzymali podziękowania od organizatorów tego przedsięwzięcia Pana Krzysztofa Babisza Lubelskiego Kuratora Oświaty, Pani Katarzyny Redas-Bartosik Prezes Fundacji Solidarności Obywatelskiej oraz przedstawiciela Kuriera Lubelskiego Pana Dariusza Kotlarza.