Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Z kulturą mi do twarzy”

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu w roku szkolnym 2022/2023 przystąpiła do Międzynarodowego Projektu ,,Z kulturą mi do twarzy”. Głównym celem projektu jest wprowadzanie Wychowanków w świat wartości, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji oraz wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi Wychowanka.

 

Maleńka miłość

Kultura osobista jest wizytówką człowieka

Higiena cyfrowa Higiena cyfrowa w czasie ferii zimowych

Wyjście na lodowisko Wyjście na lodowisko

Tradycje i zywczaje bożonarodzeniowe w UK Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe w Wielkiej Brytanii

13 grudnia 1981roku - Pamiętamy! 13 grudnia 1981roku – Pamiętamy!

Bożonarodzeniowe warsztaty kreatywności Bożonarodzeniowe warsztaty kreatywności

 80 rocznica wysiedlenia Zamojszczyzny

 Ojcowie niepodległości

Koncert Niepodległościowy Bóg Honor Ojczyzna

 Czas zadumy

 Magia Uliczek Zamość - Perła Renesansu - Magia uliczek

Jesienne róże Jesienne róże z klonowych liści

Jesienne ozdoby Jesienne ozdoby

 Był taki wrzesień Był taki wrzesień

Wielcy ludzie Wielcy ludzie

Złota rybka Złota rybka