Sztuka Emocji

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu w roku szkolnym 2022/2023 przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Sztuka emocji”. Głównym celem projektu jest skierowanie uwagi Wychowanków w obszar emocji, wykorzystując do tego sztukę pod jej wszelakimi postaciami. Nauczyciel w tym projekcie staję się przewodnikiem po świecie emocji, używając do tego celu różne dziedziny sztuki (sztuki plastyczne, muzykę, teatr, fotografię, literaturę, taniec etc.). Projekt i jego działania w założeniach osadzony jest w duchu arteterapii.

Miłość wyrażona tańcem Miłość wyrażona tańcem

Pokonać strach

Świąteczne spotkanie Świąteczne spotkanie

 Czas zadumy

 Radość w rzeźbie