Spotkanie z Rodzicami

W dniu 24.05.2024 r. ( piątek) o godz. 14.00  w świetlicy głównej Bursy odbędzie się spotkanie Dyrekcji i Wychowawców z Rodzicami naszych Wychowanków.

                                                                                                                                                      Zapraszamy

Sprawozdanie z projektu „Otwarta firma – Biznes przy tablicy”

Sprawozdanie z projektu „Otwarta firma – Biznes przy tablicy” 

Ceftyfikat OF 2023

Bursa Międzyszkolna w bieżącym roku szkolnym 2023/24 przystąpiła do projektu „Otwarta firma – biznes przy tablicy” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Program ma na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Realizacja polegała na zorganizowaniu spotkań młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu oraz aktywne wspieranie przedsiębiorczych postaw i inicjatyw młodych ludzi. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości do programu zaprasza uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców. Dla przedsiębiorców to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązywania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, Bursa zaś ma możliwość  wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej m.in. o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej, prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, praw konsumenta, etyki w pracy, marketingu oraz etyki w biznesie.

Efekty uczestnictwa Bursy w programie:

 • stworzenie sprzyjającej atmosfery dla współpracy z przedstawicielami biznesu w regionie,
 • budowanie pozytywnych relacji z lokalnym biznesem,
 • umożliwienie młodzieży bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami,
 • przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,
 • pomoc młodym ludziom w rozwijaniu przedsiębiorczych zachowań w miejscu zamieszkania,
 • przybliżenie podstawowych zasad podejmowania działalności gospodarczej,
 • umożliwienie wychowankom poznania specyfiki lokalnego rynku pracy,
 • przygotowanie wychowanków do wejścia na rynek pracy,
 • poznawanie swoich praw na rynku konsumenta.

Tematyka spotkań wychowanków Bursy z wolontariuszami – przedstawicielami firm odbywała się w następujących obszarach:

 • finanse
 • konsument
 • marketing firmy
 • własna firma
 • pracownik i pracodawca
 • etyczny biznes

W celu realizacji zadań nawiązano współpracę z następującymi firmami:

 • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zamościu
 • Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu
 • Ogród Zoologiczny w Zamościu
 • Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. zo.o.

W ramach nawiązanej współpracy młodzież odbyła wycieczki zawodoznawcze do:

Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zamościu, ZOO, LHS,  a na terenie Bursy przedstawiciele firm przeprowadzili spotkania z wychowankami, na których omówili zagadnienia z wyżej wymienionych obszarów tematycznych.

W dniu 15 listopada 2023 r.  odbyło się spotkanie z Koordynatorem ds. transplantacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II  w Zamościu Panią Anną Gradziuk. Pani Koordynator w swoim wystąpieniu nakreśliła zagadnienia etyki, a także ścieżkę swojej kariery zawodowej i wymogi, jakie należy spełnić, aby zostać koordynatorem ds. transplantacji. Spotkaniu towarzyszyła wystawa plakatów wykonanych przez naszych wychowanków o tematyce  transplantacyjnej oraz rozpowszechnianie materiałów, broszur, ulotek informacyjnych i oświadczeń woli.

W dniu 16 listopada 2023 r. przeprowadziliśmy spotkanie z młodzieżą we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epimiologiczną w Zamościu, którą reprezentowała Pani Karolina Kurzyńska, przedstawiciel Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Na spotkaniu został poruszony temat stresu, który towarzyszy nam na co dzień. Celem zajęć było rozwijanie świadomości w zakresie źródeł stresu oraz umiejętności radzenia sobie z nim w różnych okolicznościach.

W dniu 23 listopada 2023 r. wychowankowie Bursy uczestniczyli w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego w Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zamościu. Pani Magdalena Proć-Czochra wprowadziła wychowanków w zagadnienie o tematyce pt.  „Dokumenty aplikacyjne - jakie błędy są najczęściej popełniane przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych, jak ich uniknąć?”.

W dniu 27 listopada 2023 r. w naszej Bursie odbyło się spotkanie z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów Panią Katarzyną Mazur. Młodzież dzięki spotkaniu mogła dowiedzieć się jakie mają prawa osoby kupujące towary i usługi, kiedy trzeba złożyć reklamacje, jakie dokumenty są potrzebne oraz czego klient może zażądać od sprzedawcy. Ponadto Pani Rzecznik wyjaśniła jaki jest zakres jej działania oraz zachęciła do korzystania z bezpłatnych porad.

W dniu 28 listopada wychowankowie Bursy uczestniczyli w „Lekcji w zoo”. Młodzież w ogrodzie zoologicznym im. Stefana Milera obejrzała ciekawą prezentację pt. „Ochrona środowiska głównym zadaniem współczesnych ogrodów zoologicznych”. Podczas zajęć wychowankowie dowiedzieli o etyce podczas prowadzenia firmy, oraz wpływie działalności człowieka na różnorodność biologiczną, a także o zagrożeniach wynikających z jej spadku.

Przedstawiona została rola współczesnych ogrodów zoologicznych w ochronie bioróżnorodności. Młodzi ludzie dowiedzieli się także, o sposobach finansowania, dochodach i budżecie zamojskiego ogrodu. Spacer umilił nam padający pierwszy śnieg, a młodzież wykorzystała okazję do spędzenia czasu  na świeżym powietrzu.

W dniu 5 i 7 grudnia wychowankowie Bursy uczestniczyli w dwudniowych prelekcjach podczas których pracownicy Spółki LHS  podzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą dotyczącą marketingu oraz etyki w biznesie. Dodatkowo z młodzieżą przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu „Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych” – bezpieczeństwo jest zawsze priorytetem. Wychowankowie nie tylko aktywnie uczestniczyli  w zajęciach, ale także włączyli się w dekorowanie świątecznych choinek firmy.

Doświadczenie zdobyte podczas spotkań oraz rzetelne informacje uzyskane od praktyków pozwolą młodzieży podejmować bardziej przemyślane decyzje związane z planowanie kariery lepiej poznać sytuację na rynku pracy, środowisko pracy, wskazać sprawdzone sposoby dopasowania zawodu do zainteresowań.