Spotkanie z Rodzicami

W dniu 24.05.2024 r. ( piątek) o godz. 14.00  w świetlicy głównej Bursy odbędzie się spotkanie Dyrekcji i Wychowawców z Rodzicami naszych Wychowanków.

                                                                                                                                                      Zapraszamy

Jubileusz 50-lecia Placówki

Sprawozdanie z obchodów Jubileuszu 50-lecia Placówki  w Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu                                                                       

W dniu 17.02.2017 r. odbyły się obchody „Jubileuszu 50-lecia Placówki”. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli: Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk i Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk.

 Uroczystość rozpoczęła o godz. 830  Msza Św. dziękczynna w Kościele Św. Michała Archanioła w Zamościu celebrowana przez J. E. Ks. Biskupa Mariana Rojka oraz z Ks. Wiesława Galanta - Proboszcza Parafii. Dalsza część obchodów Jubileuszu miała miejsce w Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu, przy ul. Okrzei 6.

Na początku głos zabrał Dyrektor Bursy Lucjan Gnyp, który powitał gości i  przedstawił historię i osiągnięcia placówki. W imieniu uczestników uroczystości delegacja młodzieży i wychowawców złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze przy Pomniku Ofiar Faszyzmu.

W dalszej części uroczystości miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości oraz byłych wychowanków internatu i bursy.

Prezentacja „Z kart kroniki placówki” oraz część artystyczna w wykonaniu wychowanków bursy przybliżyły gościom działalność placówki. Po części oficjalnej był tort jubileuszowy, poczęstunek i zwiedzanie obiektu.

W obchodach uczestniczyło około 100 zaproszonych gości, między innymi:

J. E. ks. dr Marian Rojek - Biskup Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej,

Ks. prałat dr Wiesław Galant – Proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu,

Jarosław Sachajko -  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

Jerzego Chróścikowskiego – Senatora Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowała  Pani Magdalena Mazurek,

Przemysława Czarnka - Wojewodę Lubelskiego reprezentował Pan Sebastian Paul asystent polityczny,

Sławomira Sosnowskiego  – Marszałka Województwa Lubelskiego reprezentowała Pani Aneta Najda,

Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość,

Teresę Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty reprezentował Pan Ryszard Golec Wicekurator Oświaty,

Monika Żur – Dyrektor Delegatury w Zamościu Lubelskiego Kuratorium Oświaty,

Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta Zamość,

Jerzy Nizioł – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zamość, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu,

Jerzy Michalski – Wicedyrektor Wydziału Oświaty  UM Zamość,

Dr hab. Andrzej Samborski - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu,

Przedstawiciele instytucji Miasta Zamość,

Dyrektorzy burs z województwa lubelskiego,

Dyrektorzy zamojskich szkół i placówek,

Byli pracownicy internatu i bursy,

Byli i obecni wychowankowie internatu i bursy,

Rodzice obecnych wychowanków.

 

Galeria Jubileuszowa 

Msza Św. Jubileuszowa 

Obchody jubileuszowe w Bursie 1

Obchody jubileuszowe w Bursie 2

Obchody jubileuszowe w Bursie 3

Obchody jubileuszowe w Bursie 4

Jubileusz 50-lecia placówki - skrót

 

Obchody relacjonowały media:

Radio ESKA – audycja radiowa, wywiady z wychowankami, byłymi wychowankami i pracownikami placówki.

Kurier Zamojski.

Życie Zamościa.

 

 Relacje z 50-lecia:

Kurier Zamojski - relacja obchodów Jubileuszu 50-lecia placówki

Życie Zamościa - relacja z przebiegu Jubileuszu