Jubileusz 50-lecia placówki

W dniu 17.02.2017 r. odbyły się obchody „Jubileuszu 50-lecia Placówki”. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli: Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk i Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk. Uroczystość rozpoczęła o godz. 8.30 Msza św. w Kościele Św. Michała Archanioła w Zamościu celebrowana przez J.E. Ks. Biskupa Mariana Rojka oraz z Ks. Wiesława Galanta - Proboszcza Parafii. Dalsza część obchodów Jubileuszu miała miejsce w Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu, przy ul. Okrzei 6.

Na początku głos zabrał Dyrektor Lucjan Gnyp i zapoznał z historią i osiągnięciami placówki. Delegacja młodzieży wraz z Wicedyrektorem Andrzejem Flagą złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy Pomnikiem Ofiar Faszyzmu. W dalszej części uroczystości miały miejsce wystąpienia zaproszonych Gości oraz byłych Wychowanków. Prezentacja „ Z kart kroniki placówki” oraz część artystyczna w wykonaniu wychowanków Bursy były dobrą okazją do pokazania naszej pracy. Tort Jubileuszowy, poczęstunek oraz zwiedzanie budynku Bursy zakończyły obchody uroczystości. Dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom, byłym Wychowankom, Rodzicom, Przedstawicielom lokalnych Mediów za uświetnienie tego Jubileuszu swoją obecnością.  

 

Zobacz także:

http://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/50-lat-bursy-miedzyszkolnej-nr-1-zdjecia-i-film/

http://zyciezamoscia.pl/reportaze/jubileuszu-50-lecia-bursy-miedzyszkolnej-nr-1/