Światowy Dzień Walki z Depresją

Zebranie z Rodzicami

 

W dniu 3.03.2017 r. o godz. 15.00 odbyło się zebranie Dyrekcji Wychowawców z Rodzicami naszych Wychowanków. Na spotkaniu została omówiona sytuacja wychowawcza, sprawy bieżące oraz szkolenie dla rodziców na temat przystąpienia placówki do programu „Szkoła promująca zdrowie”.