Wyjście na strzelnicę

W dniu 12.06.2017 r. w ramach koła sportowego zorganizowano wyjście młodzieży do strzelnicy pneumatycznej. Głównym celem naszego wyjścia było kształtowanie i umacnianie wśród młodzieży obywatelskiej postawy wobec spraw obronności oraz utrwalanie pożądanych zainteresowań z różnych dyscyplin sportowych, w tym sportów obronnych, sportów walki, strzelectwa kulowego oraz pneumatycznego.