Doradztwo zawodowe

W dniach 23 i 25.10.2017 r. odbyły się zajęcia warsztatowe dla klas pierwszych z zakresu doradztwa zawodowego. Były one prowadzone przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu pt: "Samoocena. Moje mocne strony".