Zapraszamy do Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu


Jak sobie radzić ze stresem?

 W dniu 27.11.2017 r. w Bursie odbyły się zajęcia warsztatowe pt. “Jak sobie radzić ze stresem?”. Prowadzone były przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu. Uczestnicy kół: doradztwa zawodowego i teatralnego wypracowali metody skutecznego radzenia sobie w sytuacjach stresowych z wykorzystaniem wielu metod aktywizujących.