Światowy Dzień Walki z AIDS

 Dnia 5 grudnia obchodziliśmy w naszej Bursie Światowy Dzień Walki z AIDS, jako jedno z działań w ramach realizowanego przez Bursę programu Szkoła Promująca  Zdrowie. Celem obchodów  było uświadomienie wychowankom zagrożeń związanych z chorobą AIDS i możliwością zakażenia  się wirusem HIV. Zwrócono uwagę na zachowanie się  wobec osób chorych i zakażonych (tolerancja).

Wychowankowie w ramach koła Sanitarno-Zdrowotnego i koła Profilaktyki przygotowali inscenizację pt. ,,Nie ryzykuję AIDS” oraz prezentację na temat wirusa HIV i AIDS. Na zakończenie odbył się konkurs wiedzy o HIV/AIDS. Jako symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV/AIDS oraz ich bliskimi przypinane były czerwone kokardki.