Narodowy program zdrowia

 

W ramach podnoszenia kompetencji  wychowawców  w zakresie edukacji zdrowotnej, w listopadzie i grudniu 2017 r., czterech  wychowawców  uczestniczyło w szkoleniu w ramach projektu  ,,Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie  interwencji kryzysowej”, finansowanego ze środków  Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Drugim etapem  projektu było przeprowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu  zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Odbyły się zajęcia z bloków tematycznych; Zaburzenia odżywiania oraz  Depresja a zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 28 grudnia 2017 r.  odbyły się warsztaty edukacyjno-metodyczne Rady Pedagogicznej  bursy pt. ,,Narkotyki  i nowe substancje psychoaktywne – zjawisko uwarunkowania, profilaktyka. Rozpoznawanie zachowań  narkotykowych”, przeprowadzone przez prof.  M. Jędrzejko.