Zaplanuj swoją karierę zawodową

W dniu 26.02.2018 r. wychowankowie klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach z doradztwa zawodowego pt. “Planowanie kariery zawodowej - predyspozycje edukacyjno-zawodowe". Zajęcia były prowadzone metodami aktywizującymi przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu.