Zapraszamy do Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu


VIII Festiwal Talentów Młodzieży Zamość 2018 pod hasłem "Pozwólmy młodym rozwinąć skrzydła"

 

W dniu 26.04.2018 r. w sali widowiskowej Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego  w Zamościu, odbył się VIII Festiwal Talentów Młodzieży Zamość 2018  pod hasłem „Pozwólmy młodym rozwinąć skrzydła” zorganizowany przez Bursę Międzyszkolną Nr 1 w Zamościu przy udziale Partnerów: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.  Honorowy Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk.

W Festiwalu wzięło udział 13 podmiotów.  Jury poddało ocenie występy 12 podmiotów (jeden zespół nie spełniał wymogów regulaminowych) uwzględniając poziom artystyczny wykonywanego programu, ogólne wrażenie sceniczne i oryginalność wyrazu artystycznego. Jury konkursowe oceniało w kategoriach: muzyka i śpiew, małe formy sceniczne, sztuki plastyczne i fotografia, taniec i inne sztuki. Najliczniej reprezentowaną była kategoria „muzyka i  śpiew”.

Jury przyznało 3 Wyróżnienia, które otrzymali:

Beata Kalinowska w kategorii „sztuki plastyczne i fotografia” reprezentująca Bursę Międzyszkolną Nr 2 w Zamościu.

Sebastian Woźniak w kategorii „taniec i inne sztuki” reprezentujący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu.

Daniel Tchórz w kategorii „muzyka i śpiew” reprezentujący Specjalny Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy w Zamościu.

III miejsce w kategorii „muzyka i śpiew” przyznano Karolinie Włodarczyk reprezentującą gospodarzy – Bursę Międzyszkolną Nr 1 w Zamościu za wykonanie utworu „ Dobranoc panowie” z repertuaru Maryli Rodowicz.

II miejsce w kategorii „muzyka i śpiew” dla Zespołu  ”Satchel Twist” reprezentującego I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu za wykonanie piosenki pt:”Problem” z repertuaru Ariany Grande.

I miejsce w kategorii „muzyka i śpiew” oraz Grand Prix VIII Festiwalu Talentów Młodzieży Zamość 2018 Jury przyznało dla zespołu z Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu w składzie: Karolina Szeremeta, Dominik Budziński, Filip Kitka za wykonanie utworu „Dobranoc panowie” Seweryna Krajewskiego i Agnieszki Osieckiej.

Nagrody dla laureatów Festiwalu zostały ufundowane przez Prezydenta Miasta Zamość, organizatora Festiwalu - Bursę Międzyszkolną Nr 1 w Zamościu oraz Partnerów: Państwową Wyższą Szkołę Zawodową  w Zamościu, Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu i  Klub 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

Występy oceniało niezależne Jury  w składzie:  Pani Katarzyna Figura - Instruktor Muzyczny Zamojskiego Domu Kultury, Pani  Jolanta Kalinowska – Obst -  Kierownik Artystyczny i Choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Zamojszczyzna i Pani Marzena Tadeusz -  Dyrektor Liceum Plastycznego  w Zamościu .

W trakcie obrad Jury prezentowali się Partnerzy organizacyjni Festiwalu – zamojskie uczelnie. W ramach prezentacji Bursy ujęty został wątek idei transplantacji i dawstwa szpiku kostnego. Koordynator ds. transplantacji Szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu Pani Anna Gradziuk wraz z osobą po przeszczepie złożyły  świadectwo o sensie i jakości życia po transplantacji.

Gościem specjalnym VIII Festiwalu był zespół „Północ - Południe”.  Ich występ spotkał się  z dużym aplauzem. 

·  

Więcej zdjęć

Zdjęcia grupowe