Zajęcia integracyjne

Wrzesień jest miesiącem, w którym wychowankowie klas pierwszych uczestniczą w spotkaniach integracyjnych, najpierw w grupach wychowawczych, a następnie w spotkaniach między grupami. Dnia 18.09.2018 r.  wychowankowie z Polski i Ukrainy wspólnie udział wzięli w zajęciach integracyjnych „Poznajmy się”. Podczas wspólnych zabaw, gier i tańców integracyjnych młodzież poznawała swoje imiona, zainteresowania i oczekiwania. W miłej atmosferze wychowankowie nabierali pewności siebie i adaptowali się do nowego miejsca zamieszkania.