Warsztaty dla młodzieży "W stronę dojrzałości"

 

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu przystąpiła w roku szkolnym 2018/2019 do projektu Ministerstwa Zdrowia ,,W stronę dojrzałości“. W ramach programu wychowankowie uczestniczyć będą w zajęciach wychowawczo-profilaktycznych prowadzonych w formie warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej. Podejmowane działania mają na celu kształtowanie postawy prozdrowotnej i prorodzinnej u wychowanka. W związku z tym, dnia 24.10.2018 r. zostały przeprowadzone pierwsze zajęcia, pt. ,,Każdy krok ma znaczenie“. Młodzież miała możliwość uświadomić sobie osobistą odpowiedzialności za podejmowane decyzje i dokonywane wybory oraz ich wpływ na zdrowie i życie.