Spotkanie z Rodzicami

W dniu 26.10.2018 r. w świetlicy Bursy odbyło się spotkanie Dyrekcji i Wychowawców z Rodzicami naszych Wychowanków. Dyrektor Bursy Pan Lucjan Gnyp zapoznał zebranych z organizacją pracy placówki i zasadami pobytu. Wicedyrektor Bursy Pani Aleksandra Gnyp-Pędzierska wystąpiła z wykładem pedagogizacji Rodziców pt. „Zdrowe odżywianie-zdrowe życie” w ramach Programu Szkoła Promująca Zdrowie. Po spotkaniu Rodzice mogli indywidualnie porozmawiać z Dyrekcją i Wychowawcami.