Lot Orłów

 Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu przystąpiła do udziału w projekcie „LOT ORŁÓW“ realizowanego przez Zamojskie Centrum Wolontariatu. Cel projektu: Rozwój Wolontariatu jako formy aktywności obywatelskiej poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych i obywatelskich młodzieży. W świetlicy bursy odbyły się zajęcia warsztatowe - przygotowanie kokard narodowych. Kokardami zostaną obdarowani Zamościanie z Okazji Święta Niepodległości.