Spotkanie z Rodzicami

W dniu 24.05.2024 r. ( piątek) o godz. 14.00  w świetlicy głównej Bursy odbędzie się spotkanie Dyrekcji i Wychowawców z Rodzicami naszych Wychowanków.

                                                                                                                                                      Zapraszamy

Projekt "W stronę dojrzałości"

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu przystąpiła w roku szkolnym 2018/2019 do projektu Ministerstwa Zdrowia ,,W stronę dojrzałości“. W ramach programu wychowankowie uczestniczyli w zajęciach wychowawczo-profilaktycznych prowadzonych w formie warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej. Podejmowane działania miały na celu kształtowanie postawy prozdrowotnej i prorodzinnej u wychowanka.

 

  Wygrać życie

  Choroby przenoszone drogą płciową

  W stronę dojrzałości

 

  Styl życia a zdrowie prokreacyjne

   Warsztaty dla młodzieży "W stronę dojrzałości"- Każdy krok ma znaczenie