" W stronę dojrzałości" - Styl życia a zdrowie prokreacyjne

Dnia 8 listopada 2018 r. w Bursie zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe w ramach Narodowego Programu Zdrowia - ,,W stronę dojrzałości”, pt. ,,Styl życia a zdrowie prokreacyjne”. Wychowankowie uczestniczący w zajęciach  dowiedzieli się, czym jest zdrowie prokreacyjne, poznali jego determinanty oraz uświadomili sobie, że o jakości życia decydują zachowania prozdrowotne, czyli nasze decyzje, wybory i zachowania. Na zajęciach młodzież wykazała się aktywnością, kreatywnością i zaangażowaniem w pracę.