Cele zawodowe

W dniu 19.11.2018 r. odbyły się w Bursie kolejne zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego pt. "Stawianie celów - w tym celów zawodowych". Warsztaty zostały poprowadzone przez Doradcę Zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu.