Lot Orłów: Inkubator Wolontariatu

 Dnia 27.11.2018 r. odbyło się szkolenie  dla wolontariuszy na temat: Wolontariat, jako przejaw indywidualnej aktywności obywatelskiej, zapoznanie z podstawowymi aspektami prawnymi funkcjonowania wolontariatu. Prowadzącą była Pani Kry­sty­na Rybińską-Smyk                 wi­ce­pre­zes Stowarzyszenia Za­moj­skie­go Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu.