Spotkanie z Rodzicami

W dniu 24.05.2024 r. ( piątek) o godz. 14.00  w świetlicy głównej Bursy odbędzie się spotkanie Dyrekcji i Wychowawców z Rodzicami naszych Wychowanków.

                                                                                                                                                      Zapraszamy

Niepodległa

Rok 2018 to rok narodowego świętowania 100-Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu włączyła się w obchody poprzez działania w placówce i w środowisku lokalnym:

"Rekord dla Niepodległej"

Lot Orłów: Wolontariat, aktywność, tożsamość

Inkubator wolontariatu

Nasza Polska Niepodległa

Lot Orłów: inkubator pozarządowy

Przegląd Muzyczny Burs i Internatów Województwa Lubelskiego "Akustycznie - patriotycznie"

Lot Orłów: Tożsamość narodowa

Lot Orłów: Inkubator partycypacji społecznej

100 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Koncert dla Niepodległej

Odsłonięcie Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

Lot Orłów

Wystawa mobilne muzeum multimedialne

IV Marsz Wolności

Pokazy balonowe

Dęby Niepodległości

Wystawa modelarska