Jak powstaje uzależnienie?

W październiku 2019 r. odbyły się w Bursie zajęcia profilaktyczne  pt. ,,Jak powstaje uzależnienie”, na których wychowankowie mieli okazję zapoznać się z negatywnym wpływem alkoholu i nikotyny na zdrowie człowieka. Omówione zostało również negatywne działanie e-papierosów. Zaprezentowane  filmy edukacyjne uświadomiły wychowankom powagę zagrożeń będących skutkami nałogów. Na zakończenie wychowankowie integrowali się podczas wspólnej zabawy.