Zamojszczyzna w okresie okupacji hitlerowskiej

W ramach akcji ,,Szkoła pamięta” przeprowadzone zostały pogadanki z wychowankami na temat wysiedlenia z Zamojszczyzny oraz  Powstania Zamojskiego - partyzanckiej bitwy pod Zaborecznem,  stoczonej 1 lutego 1943 przez siły Batalionów Chłopskich wspomagane przez  żołnierzy Armii Krajowej.  Na tę okoliczność sporządzono gazetki pt. ,,Powstanie Zamojskie – bitwa pod Zaborecznem” oraz  ,,Wysiedlenie Zamojszczyzny – gehenna ponad 100 tys. Polaków”.