Zapraszamy do Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu


Spotkanie z Funkcjonariuszem Policji

Dnia 24.02.2020r. w Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne na temat „Zagrożenia o charakterze terrorystycznym”. Głównym założeniem zajęć było podniesienie poziomu umiejętności odpowiedniego reagowania oraz zwiększenie świadomości wychowanków dla ich bezpieczeństwa, odnośnie działań w przypadku zagrożenia terrorystycznego. Zajęcia prowadził pan D. Kuropatnicki funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.