Doradztwo zawodowe - Rok szkolny 2018/2019

 

W I semestrze zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe w blokach tematycznych

Poznawanie własnych zasobów:

-         Spotkania integracyjne we wszystkich grupach wychowawczych.

-         Stres: sprzymierzeniec czy wróg? – warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu.

-         Predyspozycje edukacyjno – zawodowe

Świat zawodów i rynek pracy:

-         Świat zawodów – Mój zawód, moja pasja – zajęcia prowadzone w kołach zainteresowań przez opiekunów kół.

-         Aktywne metody poszukiwania pracy.

-         Zawody związane z transplantacją w ramach spotkania z koordynatorem ds. transplantacji p. Anną Gradziuk pt. „Transplantacja – jestem na TAK” .

Rynek edukacji i uczenie się przez całe życie:

-         Pogłębianie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej – zajęcia w grupach wychowawczych

Planowanie własnego rozwoju, podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych:

-         Stawianie celów: w tym celów edukacyjnych - warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu.

-         Stres: sprzymierzeniec czy wróg? - warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu.

-         W ramach działań koordynatora działa koło doradztwa zawodowego uzupełniając i poszerzając wiadomości z zakresu doradztwa zawodowego.