Doradztwo zawodowe - Rok szkolny 2019/2020

Zajęcia warsztatowe w ramach poznawania własnych zasobów: 

 W I semestrze zostały przeprowadzone zajęcia grupowe w następujących obszarach tematycznych na podstawie opracowanego harmonogramu:

Poznawanie własnych zasobów:

 • Spotkania integracyjne we wszystkich grupach wychowawczych.
 • Moje zainteresowania i uzdolnienia, czyli co lubię i w czym jestem dobry?-zajęcia we wszystkich grupach
 • Jaki jestem?  Moje mocne strony– jak wykorzystać wiedzę o sobie w procesie planowania kariery.
 • - Moje predyspozycje zawodowetesty on-line .

Świat zawodów i rynek pracy:

 • Świat zawodów – Mój zawód, moja pasja – zajęcia prowadzone w kołach zainteresowań przez opiekunów kół.
 • Zawody związane z transplantacją w ramach spotkania z koordynatorem ds. transplantacji p. Anną Gradziuk pt. „Transplantacja – jestem na TAK”.

Rynek edukacji i uczenie się przez całe życie:

 • Pogłębianie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej /bariery komunikacyjne, formułowanie komunikatów „ja”/ – zajęcia w grupach wychowawczych.

Planowanie własnego rozwoju, podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych:

 • Wyznaczanie celów edukacyjnych i zawodowych - warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu.
 • Sztuka podejmowania decyzji.
 • Stres: wyzwanie czy zagrożenie? - warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu.

 

W II semestrze roku szkolnego 2019/2020 zostały przeprowadzone zajęcia grupowe w następujących obszarach tematycznych   na podstawie opracowanego harmonogramu oraz w ramach pracy zdalnej od 25 marca 2020 roku do 26.06.2020 r przez nauczycieli-wychowawców w grupach wychowawczych:

Poznawanie własnych zasobów:

 • Czy akceptujesz siebie?
 • Poznaj swój typ charakteru.
 • Poznaj swoje wnętrze.
 • Jaki jestem – podsumowanie wiedzy o sobie.
 • Zainteresowania- inspiracja do działania.

Świat zawodów i rynek pracy:

 • Przymiarka do wyboru zawodu. Czym jest zawód?
 • Świat zawodów – Nowe zawody.
 • Zawody przyszłości.
 • Zawody - co warto o nich wiedzieć?
 • Baza informacji dotycząca pracy, zawodów, instrumentów rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy.
 • Staże i bony stażowe oraz inne instrumenty rynku pracy.
 • Rynek pracy.
 • Polecanie stron i portali dla absolwentów do szukania pracy w czasie pandemii koronawirusa.
 • Dokumenty aplikacyjne.
 • Jak budować pierwsze wrażenie? – techniki autoprezentacji.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.

Rynek edukacji i uczenie się przez całe życie:

 • Jak mówić, żeby inni nas słuchali?
 • Motywacja, co to jest i po co?
 • Współpraca. Czy współpraca się opłaca?
 • Uczelnie wyższe i sposoby rekrutacji jako spojrzenie w przyszłość w ramach planowania kariery zawodowej.
 • Rekomendacje dotyczące rekrutacji na rok 2020-2021.

Planowanie własnego rozwoju, podejmowanie decyzji edukacyjno - zawodowych:

 • Poznawanie siebie i określanie swojej ścieżki kariery zawodowej – Indywidualny Plan Działania /IPD/ .
 • Mój wybór ścieżki zawodowej.
 • Wybór zawodu, planowanie kariery zawodowej.
 • Kwalifikacje dla każdego – moje portfolio, 12 zasad sukcesu.
 • Mój plan na sukces zawodowy
 • Doradztwo Zawodowe - winda do kariery.

   W ramach działań koordynatora działa koło doradztwa zawodowego uzupełniając i poszerzając wiadomości z zakresu doradztwa zawodowego.