Rok szkolny 2020/2021 DZ

W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 wychowankowie uczestniczyli w zajęciach, pogadankach, rozmowach z zakresu doradztwa zawodowego w następujących obszarach tematycznych:

Poznawanie własnych zasobów:

 • Moje zainteresowania i uzdolnienia, czyli co lubię i w czym jestem dobry? Moje predyspozycje edukacyjno–zawodowe: testy on-line.

Świat zawodów i rynek pracy:

 • „Transplantacja – jestem na TAK” - Zawody związane z transplantacją.
 • Odpowiedzialny wybór mojego zawodu.

Rynek edukacji i uczenie się przez całe życie:

 • Pogłębianie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.
 • Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

Planowanie własnego rozwoju, podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych:

 • Wyznaczanie celów edukacyjnych i zawodowych.
 • Poznawanie kierunków i sposobów rekrutacji na KUL: Studiuj dziennikarstwo.
 • Sztuka podejmowania decyzji.
 • Czy umiem sobie radzić ze stresem?

 

W II semestrze roku szkolnego 2020/2021 ze względu na długotrwałą pracę zdalną szkół spotkania z doradztwa zawodowego miały charakter pogadanek, wykładów oraz  rozmów  z wychowankami w małych grupach w następujących obszarach tematycznych:

Poznawanie własnych zasobów:

 • Jaki jestem?

Świat zawodów i rynek pracy:

 • Kształcenie zawodowe – umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w zawodzie kucharz.
 • Zawody przyszłości.
 • Jak pisać CV i List Motywacyjny?
 • Jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą?
 • Kompetencje na rynku pracy.

Rynek edukacji i uczenie się przez całe życie:

 • Zapoznanie się z ofertą edukacyjną Zamojskich Edutargów online – w ramach promocji Bursy.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Uczelnie wyższe i sposoby rekrutacji.
 • Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

Planowanie własnego rozwoju, podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych:

 • Mój plan na przyszłość.
 • Poznawanie siebie i określanie swojej ścieżki kariery zawodowej – Indywidualny Plan Działania /IPD/ .

 W ramach działań koordynatora działa koło doradztwa zawodowego uzupełniając i poszerzając wiadomości z zakresu doradztwa zawodowego.
 

Zachęcamy Wychowanków oraz Rodziców do korzystania z platformy e-podreczniki, gdzie zostały udostępnione bezpłatne e-materiały z zakresu doradztwa zawodowego.

Jest tam wiele ciekawych informacji na temat zawodów.