Kultura osobista jest wizytówką człowieka


W dniu 12.09.2023r. odbyły się zajęcia, pt. ,,Kultura osobista jest wizytówka człowieka”. Celem zajęć było uświadomienie wychowankom, że stosowanie norm savoir – vivru, to reguły, które ułatwiają nam życie. Uczestniczki spotkania stworzyły listę fundamentalnych zasad, będących filarem sztuki życia oraz opracowały szczegółowe elementy savoir- vivru, których znajomość jest pomocna między innymi w tworzeniu i podtrzymywaniu dobrych relacji międzyludzkich.

Czytaj dalej

Współpraca z Fundacją „Instytut Edukacji Pozytywnej”

W ramach Programu Szkoła Myślenia Pozytywnego prowadzonego przez Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej” w bieżącym roku szkolnym 2022/23 nasza Bursa otrzymała pomoce dydaktyczne oraz sprzęt edukacyjny, które wykorzystywane są w codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczej. Jesteśmy wdzięczni Fundacji za  zakwalifikowanie nas do Programu Szkoła Myślenia Pozytywnego oraz owocną współpracę.

Czytaj dalej

Na scenie MDK

Czas świąteczny to czas kolęd. Nasza wychowanka - Agnieszka, 12 stycznia wzięła udział w XXIII Spotkaniach z Kolędą i Pastorałką organizowanym corocznie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu. Wychowanka podczas przesłuchań zaprezentowała utwór pt ,,Gdy się rodziłeś Panie''
 

Czytaj dalej

Wspólne kolędowanie Międzypokoleniowy Wieczór Kolęd

W ramach współpracy z Spółdzielnią Mieszkaniową im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, w dniu. 12.01.2023 r. uczestniczyliśmy we wspólnym kolędowaniu. Spotkanie miało na celu integrację międzykulturową oraz kultywowanie pięknej polskiej tradycji związanej z obchodzeniem Bożego Narodzenia.

Czytaj dalej

Doradztwo zawodowe

W dniach 10 i 11 stycznia 2023 r. w Bursie odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego pt. „Wyznaczanie celów życiowych” oraz „Sztuka podejmowanie decyzji”. Wychowanki dowiedziały się jak uniknąć błędów i prawidłowo wyznaczać cele oraz jakimi zasadami kierować się przy podejmowaniu decyzji, aby były one jak najbardziej trafne. 

Czytaj dalej

Narkotyki i dopalacze zabijają

11 stycznia 2023 r. w naszej Bursie, przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjno-profilaktyczne pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Ich celem było przekazanie wiedzy na temat konsekwencji psychologicznych, społecznych i prawnych zażywania substancji psychoaktywnych, pokazanie jak ustrzec się przed czyhającymi zagrożeniami i jakie negatywne skutki ma zażywanie takich substancji. Bursa stale wskazuje wychowankom prawidłowe wzorce życia wolnego od uzależnień, a także możliwości pomocy i alternatywy  dla narkotyków i dopalaczy.

Czytaj dalej

Higiena cyfrowa w czasie ferii zimowych

W dniu 10.01.2023 r. wychowankowie Bursy uczestniczyli w warsztatach, które dotyczyły kodeksu dobrego zachowania w czasie ferii zimowych. Celem zajęć było uświadomienie wychowankom negatywnego wpływu nadużywania technologii cyfrowych w czasie wolnym oraz zachęcanie ich do aktywnego spędzania ferii na świeżym powietrzu. Warsztaty okazały się bardzo pouczające, pozwoliły uświadomić młodym ludziom, że nadużywanie technologii cyfrowej jest bardzo szkodliwe dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego.

Czytaj dalej

Wyjście na lodowisko

W dniu 09.01.2023 r. wychowankowie Bursy wraz z wychowawcą uczestniczyli w wyjściu na lodowisko, którego celem  było propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Jazda na łyżwach okazała się dla naszej młodzieży atrakcyjnym sportem zimowym oraz doskonałą formą spędzania wolnego czasu. Przyjazna atmosfera sprzyjała dobrej zabawie. Wyjście na lodowisko znajdujące się w tle pięknej, renesansowej architektury Zamościa oraz w świetle świątecznych iluminacji podkreślającej wyjątkowy charakter tego miejsca, jest naszą coroczną tradycją.

Czytaj dalej