Doradztwo zawodowe

W dniach 10 i 11 stycznia 2023 r. w Bursie odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego pt. „Wyznaczanie celów życiowych” oraz „Sztuka podejmowanie decyzji”. Wychowanki dowiedziały się jak uniknąć błędów i prawidłowo wyznaczać cele oraz jakimi zasadami kierować się przy podejmowaniu decyzji, aby były one jak najbardziej trafne. 

Czytaj dalej

Narkotyki i dopalacze zabijają

11 stycznia 2023 r. w naszej Bursie, przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjno-profilaktyczne pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Ich celem było przekazanie wiedzy na temat konsekwencji psychologicznych, społecznych i prawnych zażywania substancji psychoaktywnych, pokazanie jak ustrzec się przed czyhającymi zagrożeniami i jakie negatywne skutki ma zażywanie takich substancji. Bursa stale wskazuje wychowankom prawidłowe wzorce życia wolnego od uzależnień, a także możliwości pomocy i alternatywy  dla narkotyków i dopalaczy.

Czytaj dalej

Higiena cyfrowa w czasie ferii zimowych

W dniu 10.01.2023 r. wychowankowie Bursy uczestniczyli w warsztatach, które dotyczyły kodeksu dobrego zachowania w czasie ferii zimowych. Celem zajęć było uświadomienie wychowankom negatywnego wpływu nadużywania technologii cyfrowych w czasie wolnym oraz zachęcanie ich do aktywnego spędzania ferii na świeżym powietrzu. Warsztaty okazały się bardzo pouczające, pozwoliły uświadomić młodym ludziom, że nadużywanie technologii cyfrowej jest bardzo szkodliwe dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego.

Czytaj dalej

Wyjście na lodowisko

W dniu 09.01.2023 r. wychowankowie Bursy wraz z wychowawcą uczestniczyli w wyjściu na lodowisko, którego celem  było propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Jazda na łyżwach okazała się dla naszej młodzieży atrakcyjnym sportem zimowym oraz doskonałą formą spędzania wolnego czasu. Przyjazna atmosfera sprzyjała dobrej zabawie. Wyjście na lodowisko znajdujące się w tle pięknej, renesansowej architektury Zamościa oraz w świetle świątecznych iluminacji podkreślającej wyjątkowy charakter tego miejsca, jest naszą coroczną tradycją.

Czytaj dalej

Pokonać strach

W dniu 8 stycznia 2023r.  w Bursie miało miejsce spotkanie w ramach Projektu Sztuka Emocji pt. „Strach”. W trakcie zajęć odbyła się projekcja filmu pt. „Pokonać strach”, pogadanka dotycząca sytuacji wzbudzających strach i sposobów radzenia sobie ze strachem oraz dyskusja, w której młodzież mogła wymienić się doświadczeniami i poglądami dotyczącymi głównego tematu.

Czytaj dalej

Komunikacja interpersonalna

Dnia 04.01.2023r. odbyły się zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej w ramach pracy koordynatora ds. doradztwa zawodowego oraz koła historii i kultury. Wychowankowie poznali znaczenie komunikacji w budowaniu własnej kariery zawodowej oraz w kształtowaniu kultury osobistej w relacjach z innymi ludźmi. Podczas zajęć wychowankowie w oparciu o wypełniony przez siebie test dowiedzieli się jaki jest ich styl komunikowania się i w jaki  sposób zastosować go w tworzeniu osobistych relacji towarzyskich i zawodowych.

Czytaj dalej

Poznaj swoją osobowość i zasoby

W ramach projektu Szkoła Myślenia Pozytywnego w styczniu i lutym  wśród wychowanków Bursy zostanie przeprowadzone badanie za pomocą testu psychologicznego PCT-Y. Celem badania jest ocena wpływu na nastrój oraz zdrowie psychiczne wychowanków pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie.

Czytaj dalej

Święta 2022

Życzenia Bożonarodzeniowe 2022