Zapraszamy do Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu


Wybory do MRB

 

 Dnia 06.10.2015r. odbyły się demokratyczne wybory Młodzieżowej Rady Bursy oraz jej opiekuna. Spośród 16 kandydatów będących reprezentacją grup wyłoniono 6-u zwycięzców, którzy stanowią nowy skład Młodzieżowej Rady Bursy. Młodzież obdarzyła zaufaniem Panią Renatę Depkowską, opiekuna na rok szkolny 2015/2016.

 

Czytaj dalej

Spotkanie z Funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Zamościu

 

 W dniu 05.10.2015 r. w bursie odbyło się spotkanie z Funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Celem spotkania było uświadomienie wychowankom, jakie czyny są prawnie zabronione. Przedstawione zostały im konsekwencje, jakie mogą ponieść, gdy wejdą w konflikt z prawem dotyczącym wykroczeń nieletnich, a także praktyczne wskazówki bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania się w bursie i poza nią.

Czytaj dalej

Bursa wita pierwszoklasistów w swoich progach

 

Dnia 1.10.2015r. w bursie odbyło się powitanie wychowanków klas pierwszych. Nowi wychowankowie mieli możliwość wykazać się umiejętnościami tanecznymi i wokalnymi, np. "taniec z miotłą", ,,karaoke". Na zakończenie w nagrodę dla całej społeczności bursy odbyła się dyskoteka.

Czytaj dalej

Dopalacze -ryzykowna droga

 

 W dniu 16.09.2015 r. odbyły się zajęcia informacyjno- edukacyjne pt: "Dopalacze - ryzykowna droga". Wychowankowie mieli okazję obejrzeć filmy: " Stop dopalaczom", " Dopalacze - Twój wybór",  "Taki z ciebie mocarz" oraz usłyszeć o zagrożeniach dla zdrowia wynikających ze stosowania  dopalaczy.

Czytaj dalej

Czytamy poezję

 

W dniu 29.09.2015 r. odbył się "Wieczór z Dagmarą", wychowanką naszej bursy. Celem spotkania było promowanie talentów  wychowanki oraz zachęcanie do czytelnictwa. Dagmara czytała swoją poezję, opowiadała o genezie powstania wierszy, odpowiadała na pytania zadawane przez zebrane osoby. Zapraszamy naszych wychowanków do odkrywania swoich talentów.