Film promujący

Wyniki rekrutacji podstawowej na rok szkolny 2022/2023

Lista osób zakwalifikowanych do Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu na rok szkolny 2022/2023

Lista osób niezakwalifikowanych do Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu na rok szkolny 2022/2023

UWAGA: Osoby zakwalifikowane potwierdzają zakwaterowanie, poprzez wpłatę zaliczki na wyżywienie za miesiąc wrzesień 2022 r. w wysokości 50 zł na konto Bursy do dnia 11.08.2022 r.

Numer konta:  49 1020 5356 0000 1402 0060 8661

tytułem: zaliczka na wyżywienie za miesiąc wrzesień 2022r. imię i nazwisko wychowanka zakwalifikowanego do Bursy.

12 sierpnia o godzinie 12:00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy na rok szkolny 2022/2023.

Eurofolk 2022

W dniach 11-18 lipca w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca “Zamojszczyzna” gościliśmy w naszej Bursie uczestników XIX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Eurofolk - Zamość 2022" z Bułgarii, Chile, Macedonii, Turcji oraz Polski.

WAKACJE 2022

Zwiększyliśmy bezpieczeństwo przy Bursie

 

W czerwcu 2022 r. ułożyliśmy dwa progi zwalniające na drodze wewnętrznej biegnącej od ul. Okrzei wzdłuż Bursy oraz zamontowaliśmy barierkę ochronną przy głównym wejściu do budynku. Progi zdecydowanie ograniczyły prędkość przejeżdżających samochodów, a barierka uniemożliwiła bezpośrednie wejście na drogę. W efekcie zwiększyło się bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu oraz dzieci i młodzieży wychodzącej z budynku.

Bezpieczne wakacje

W ostatnim tygodniu nauki we wszystkich grupach wychowawczych przeprowadzone zostały zajęcia na temat bezpiecznych wakacji. Omówiono zagadnienia: bezpieczeństwo w środkach komunikacji, na akwenach wodnych, w obszarach górskich, związane ze zjawiskami atmosferycznymi, bezpieczeństwo w sieci, profilaktyka zachowań ryzykownych. Przypomniano wychowankom europejski numer alarmowy - 112.