Opłaty za grudzień 2021 r.

Uwaga!

Na koniec roku budżetowego-kalendarzowego stan konta powinien być zerowy na dzień 31.12.2021 r.

W związku z powyższym wysokość kwoty do wpłaty za miesiąc grudzień 2021r.

proszę uzgodnić w kasie Bursy

tel. 84 639 57 17 wew. 15

 

Ważne:

W grudniu proszę nie dokonywać wpłat za miesiąc styczeń 2022r.

Wpłaty za miesiąc styczeń dokonujemy w styczniu 2022r. do dnia 10.01.2022r.

  

Myślę, więc nie śmiecę

21 września Wychowankowie Naszej Bursy wyszli posprzątać okolice placówki. Zebrane odpady wskazują, że nie wszyscy mieszkańcy miasta pozbywają się ich w odpowiedni sposób. Akcja "Sprzątanie Świata" ma przed wszystkimi charakter edukacyjny. Uczy poszanowania środowiska naturalnego .Promuje postawy proekologiczne i uświadamia, że stan środowiska, w którym żyjemy zależy w dużej mierze od nas samych.