Opłaty za grudzień 2021 r.

Uwaga!

Na koniec roku budżetowego-kalendarzowego stan konta powinien być zerowy na dzień 31.12.2021 r.

W związku z powyższym wysokość kwoty do wpłaty za miesiąc grudzień 2021r.

proszę uzgodnić w kasie Bursy

tel. 84 639 57 17 wew. 15

 

Ważne:

W grudniu proszę nie dokonywać wpłat za miesiąc styczeń 2022r.

Wpłaty za miesiąc styczeń dokonujemy w styczniu 2022r. do dnia 10.01.2022r.

  

Leśmianowe zamyślenia...

W dniu 21.09.2021 r. w Bursie odbył się wieczór z poezją Bolesława Leśmiana z cyklu : Sławni z Zamościa…  pt. „Leśmianowe zamyślenia… gdzieś na mapy skraju”.   Wychowankowie poznali życie i twórczość Bolesława  Leśmiana, a poezja  przeplatana była piosenkami innej sławnej zamojskiej Postaci: Marka Grechuty. Wieczór poezji uświetnił występ wokalny naszych Wychowanków. Spotkanie to jest jednym z elementów programu „ Dziedzictwo Kulturowe Zamościa i Regionu”.