Opłaty za grudzień 2021 r.

Uwaga!

Na koniec roku budżetowego-kalendarzowego stan konta powinien być zerowy na dzień 31.12.2021 r.

W związku z powyższym wysokość kwoty do wpłaty za miesiąc grudzień 2021r.

proszę uzgodnić w kasie Bursy

tel. 84 639 57 17 wew. 15

 

Ważne:

W grudniu proszę nie dokonywać wpłat za miesiąc styczeń 2022r.

Wpłaty za miesiąc styczeń dokonujemy w styczniu 2022r. do dnia 10.01.2022r.

  

Spotkanie z Rodzicami

W dniu 24.09.2021 r. w świetlicy Bursy odbyło się spotkanie Dyrekcji i Wychowawców z Rodzicami naszych Wychowanków. Dyrektor Bursy Pani Aleksandra Gnyp-Pędzierska zapoznała zebranych z organizacją pracy placówki i zasadami pobytu. Pani Dyrektor zachęciła do szczepień przeciw Covid-19 w ramach profilaktyki chorób zakaźnych oraz przypomniała o obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Po spotkaniu Rodzice mogli indywidualnie porozmawiać z Dyrekcją i Wychowawcami.