Opłaty za grudzień 2021 r.

Uwaga!

Na koniec roku budżetowego-kalendarzowego stan konta powinien być zerowy na dzień 31.12.2021 r.

W związku z powyższym wysokość kwoty do wpłaty za miesiąc grudzień 2021r.

proszę uzgodnić w kasie Bursy

tel. 84 639 57 17 wew. 15

 

Ważne:

W grudniu proszę nie dokonywać wpłat za miesiąc styczeń 2022r.

Wpłaty za miesiąc styczeń dokonujemy w styczniu 2022r. do dnia 10.01.2022r.

  

Profilaktyka zachowań ryzykownych

Miesiąc październik już tradycyjnie poświęcony jest w Bursie profilaktyce alkoholowej. Również w tym roku 7 października odbyły się zajęcia profilaktyczne pt.  ,,Jak alkohol działa na organizm”, na których wychowankowie mieli okazję zapoznać się z negatywnym wpływem alkoholu na organizm i zdrowie człowieka. Zaprezentowany został również film   edukacyjny na temat sztuki asertywności i umiejętności odmawiania pt. ,,Jak nauczyć się odmawiania innym”. Na zakończenie spotkania wychowankowie mieli okazję lepiej się  poznać  podczas wspólnych zabaw integracyjnych.