Opłaty za grudzień 2021 r.

Uwaga!

Na koniec roku budżetowego-kalendarzowego stan konta powinien być zerowy na dzień 31.12.2021 r.

W związku z powyższym wysokość kwoty do wpłaty za miesiąc grudzień 2021r.

proszę uzgodnić w kasie Bursy

tel. 84 639 57 17 wew. 15

 

Ważne:

W grudniu proszę nie dokonywać wpłat za miesiąc styczeń 2022r.

Wpłaty za miesiąc styczeń dokonujemy w styczniu 2022r. do dnia 10.01.2022r.

  

Poznajemy Zamość

W ramach realizacji programu własnego pt: "Dziedzictwo kulturowe Zamościa i Regionu" wychowankowie naszej Bursy w dniu 11.10.2021 r. uczestniczyli w wycieczce po Zamościu z przewodnikiem, poznając najważniejsze zabytki  miasta i ich historię.