Dla Rodzica - ''o myśleniu pozytywnym"

Drodzy Rodzice zapraszamy do zapoznania się z informacjami o realizowanym w naszej Bursie programie certyfikacyjnym Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0. W listopadzie realizujemy zadanie 2 programu, które skierowane jest do rodziców. Zachęcamy do zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz do wypełnienia ankiety.

Materiały na temat profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży: E-book o myśleniu pozytywnym dla rodziców i opiekunów.

https://myslepozytywnie.pl/publikacje/Mysle%20pozytywnie-Ebook%20dla%20rodzicow%20i%20opiekunow.pdf

Webinary:  Myślę Pozytywnie dla rodziców.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL59i21HbpDTyclxzt903kAemqJNXX9UmF

Rozwój językowy dziecka.

https://www.youtube.com/watch?v=rBYw6jkGCYE

Wczesne oznaki spektrum autyzmu.

https://www.youtube.com/watch?v=eixZpX5rnZg

Ankieta na temat  potrzeb i oczekiwań w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMchfPbzPYG9fA5Nw8STYzmzcCoZMEyayqKMzHAcV4D_LhDg/viewform