Światowy Dzień Walki z Depresją

Spotkania z Funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Zamościu

Dnia 23 listopada 2022r. odbyły się zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla wychowanków Bursy na temat „Zachowania ryzykowne młodzieży i ich skutki prawne” przeprowadzone  przez Funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Głównym założeniem zajęć było uświadomienie wychowankom zagrożeń i konsekwencji wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych oraz promowanie zdrowego stylu życia.