Światowy Dzień Walki z Depresją

Jak radzić sobie ze stresem

Dnia 29 listopada 2022 r. w Bursie przeprowadzone zostały otwarte zajęcia warsztatowe „Jak radzić sobie ze stresem”. Celem zajęć było uświadomienie wychowankom, czym jest stres, poznanie przyczyn i objawów oraz ukazanie sposobów radzenia sobie z wysokim poziomem stresu. Ponadto zajęcia otwarte dały możliwość  koleżeńskiej wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych.

Działanie zrealizowane w ramach programu "Szkoła Myślenia Pozytywnego".