Higiena cyfrowa w czasie ferii zimowych

W dniu 10.01.2023 r. wychowankowie Bursy uczestniczyli w warsztatach, które dotyczyły kodeksu dobrego zachowania w czasie ferii zimowych. Celem zajęć było uświadomienie wychowankom negatywnego wpływu nadużywania technologii cyfrowych w czasie wolnym oraz zachęcanie ich do aktywnego spędzania ferii na świeżym powietrzu. Warsztaty okazały się bardzo pouczające, pozwoliły uświadomić młodym ludziom, że nadużywanie technologii cyfrowej jest bardzo szkodliwe dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego.

Zajęcia zrealizowano w ramach  Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,, Z kulturą mi do twarzy” - Moduł III „Kocham, lubię, szanuję”, zadanie pt.: ”Kodeks dobrego zachowania”.