Współpraca z Fundacją „Instytut Edukacji Pozytywnej”

W ramach Programu Szkoła Myślenia Pozytywnego prowadzonego przez Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej” w bieżącym roku szkolnym 2022/23 nasza Bursa otrzymała pomoce dydaktyczne oraz sprzęt edukacyjny, które wykorzystywane są w codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczej. Jesteśmy wdzięczni Fundacji za  zakwalifikowanie nas do Programu Szkoła Myślenia Pozytywnego oraz owocną współpracę.