Światowy Dzień Walki z Depresją

Savoir–vivre wobec osób z niepełnosprawnością

01.02.2023r. w Bursie odbyły się zajęcia na temat kulturalnego zachowania wobec osób z niepełnosprawnością, celem których było poznanie przez wychowanków podstawowych zasad savoir-vivru wobec osób z niepełnosprawnością.

W I części zajęć zostały omówione zasady ogólne dotyczące wszystkich grup osób z niepełnosprawnością. Następnie poruszona została kwestia właściwego zachowania czy udzielanej pomocy, co należy zrobić, a czego unikać, co powiedzieć, czy pomagać, i w jaki sposób proponować wsparcie osobom z niepełnosprawnością. Uczestnicy spotkania zapoznali się z publikacją Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, pt. ,, Savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnością”. W dalszej części spotkania wychowanki wspólnie malowały plakat, pt. ,,Savoir–vivre wobec osób niepełnosprawnych”.

Zajęcia przeprowadzono w ramach pracy koła historii i kultury oraz Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Z kulturą mi do twarzy”, działanie z Modułu III ,,Kocham, lubię, szanuję”, zadanie, pt. ,,Jesteśmy tacy sami”.