Światowy Dzień Liczby Pi

Dnia 14 marca 2023 r. z okazji Światowego Dnia Liczby Pi wychowankowie naszej Bursy uczestniczyli w konkursie wiedzy dotyczącym liczby Pi w formie kahoota. Celem konkursu było uświadomienie i urzeczywistnienie istoty praktycznego zastosowania liczby Pi; kształtowanie umiejętności pracy w grupie i nawiązywania kontaktów interpersonalnych, podnoszenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, ćwiczenie umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i uzasadniania własnych poglądów.

W związku z tym wydarzeniem powstała gazetka w holu, zawierająca różne informacje i ciekawostki związane z liczbą  Pi. Święto tej liczby nazywanej także Ludolfiną przypada co roku na 14 marca. Dlaczego taka data? Ponieważ przybliżenie liczby Pi wynosi 3,14. Święto wywodzi się z USA, gdzie "14 marca" zapisywane jest jako 3.14.