Światowy Dzień Walki z Depresją

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)

Kontynuując działania związane z Dniem Bezpiecznego Internetu w dniu  16.03.2023 wychowankowie Bursy uczestniczyli w zajęciach pt.: „Dzień bezpiecznego Internetu”. Celem było zapoznanie uczestników spotkania z problematyką bezpieczeństwa online oraz umiejętne wykorzystywanie Internetu.

Podczas zajęć wychowankowie poszerzyli swoją świadomość na temat negatywnych aspektów korzystania z Internetu. Obejrzeli filmiki edukacyjne pt.:” Owce w sieci” na temat zagrożeń w sieci. Działanie realizowane w ramach realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi o twarzy” Moduł III- Kocham, lubię, sanuje, zadanie pt.: „Bezpieczni w sieci”. Spotkanie zakończyło się dyskusją.