Edukacja społeczna

Wychowankowie naszej Bursy z koła edukacji społecznej uczestniczyli w zajęciach dotyczących planowania rodziny. Po projekcji filmu edukacyjnego wychowankowie  mieli możliwość dowiedzieć się,  czym jest zdrowie prokreacyjne, poznali jego determinanty oraz uświadomili sobie, że o jakości życia decydują zachowania prozdrowotne, czyli nasze decyzje, wybory i zachowania. Zajęcia odbywały się w miłej i przyjaznej atmosferze.